Het feit dat iemand een interneringsstatuut heeft, mag op zich geen reden zijn om geen zorg te bieden volgens de erkenningsnormen uit het woonzorgdecreet. Misschien kreeg je een specifieke opnamevraag die je verder wil exploreren. Of maak je als organisatie een bewuste beleidskeuze om ook in te zetten op de zorg voor deze kwetsbare doelgroep.

Door ouderen met een interneringsstatuut de gepaste zorg te bieden, bouw je mee aan maatschappelijk haalbare re-integratie voor deze doelgroep.

Enkel op die manier krijgen geïnterneerde personen de toegang tot de zorg waar ze recht op hebben en vermijden we als maatschappij dat personen met een interneringsstatuut (te lang) in de gevangenis moeten verblijven en detentieschade oplopen.

Waarom 
geïnterneerden 
in een wzc?

Het vertrekpunt:
het zorgkader

Sowieso is een opname steeds een weloverwogen beslissing. Een opname van een geïnterneerde oudere kan voor extra uitdagingen zorgen. Vaak gaat het om een relatief onbekende doelgroep met enkele specifieke aandachtspunten en verantwoordelijkheden.

Ondanks dat veel woonzorgcentra geen specifieke ervaring hebben met de opname van oudere geïnterneerden, hebben ze al veel in huis om een goede zorgomkadering te bieden. De basis blijft immers gelijk: zorg bieden aan ouderen. We vertrekken daarom vanuit het huidig zorgkader en gaan per casus kijken of en welke extra ondersteuning nodig is.

Ouderen hebben zorg nodig.
Geïnterneerde ouderen hebben diezelfde behoefte!

Impact op de dagelijkse werking

Hoe groot de impact op de dagelijkse werking is, hangt grotendeels af van de situatie van de persoon in kwestie. Daar waar hiaten bestaan tussen de zorgnoden en de huidige zorgomkadering, moeten extra acties genomen worden. Denk maar aan bijvoorbeeld aan voorbereiding en extra opleiding van het team, evaluatie en eventuele aanpassingen van bestaande werkwijzen en procedures (opname, risico op grensoverschrijdend gedrag, huishoudelijk reglement...).

Daarnaast zijn er ook enkele aandachtspunten die standaard horen bij de opname van een persoon met een interneringsstatuut, bijvoorbeeld de samenwerking en informatiedeling met de justitieassistent die het traject (in kader van een invrijheidsstelling op proef) opvolgt.

Iets voor ons?

Vraag je je af of de opname van geïnterneerden ook bij jullie in het woonzorgcentrum mogelijk is?
Je komt het hier te weten.