• Over dit project

  Dit project is een samenwerking tussen het Departement Zorg en Curando O.L.V. van 7 weeën vzw.

  Het werd opgestart vanuit de visie dat ouderen met een psychische of verstandelijke beperking niet thuishoren in een gevangenis. Hun hogere nood aan zorg vraagt een aangepaste omgeving die rekening houdt met hun specifieke situatie. Door een gebrek aan alternatieven én het stigma dat ze vaak krijgen opgeplakt, verloopt doorstroming naar reguliere zorg niet altijd makkelijk, is er onvoldoende capaciteit binnen de gespecialiseerde zorg en verblijven sommige geïnterneerden helaas nog in de gevangenis.

  België werd dan ook al herhaaldelijk op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de schrijnende toestand van geïnterneerden in Belgische gevangenissen.

  Vlaanderen en Curando hopen om samen met de zorgsector oudere geïnterneerden zorg en doorstroming te kunnen bieden waar dat haalbaar en aangewezen is.

 • Wie is Curando?

  Curando organiseert op geïntegreerde wijze zorg in vijf woonzorgzones.

  Curando is actief binnen de (ouderen)zorg en biedt geïntegreerde zorg aan in vijf woonzorgzones. De organisatie engageert zich voor complete zorgtrajecten, en organiseert onder meer thuisverpleging, gezinszorg, lokale dienstencentra, dagverzorgingcentra, kort- en herstelverblijf, residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra.

 • Bedankt aan...

  Bedankt aan iedereen die mee geholpen heeft om dit project tot een goed eind te brengen!

  We bedanken in het bijzonder de forensische voorzieningen en gevangenissen die deelnamen aan onze bevraging, alle voorzieningen waar we op bezoek mochten gaan en interessante rondleidingen kregen, de mobiele equipes internering en justitiehuizen waar we heel veel interessante info kregen,...