Binnen de forensische zorg ondergaan geïnterneerde personen op verschillende momenten risicotaxaties. Daarbij wordt het risico op herval op een wetenschappelijke manier ingeschat. De taxatie resulteert in een risicoprofiel, dat varieert van low risk tot medium risk en high risk.

Voor elke persoon moet een inschatting gemaakt worden van de veiligheidsomkadering waar hij nood aan heeft. Deze afweging wordt gebaseerd op het risicoprofiel en varieert van low security tot medium security en high security. 

Het veiligheidsniveau omvat de omkadering en beschikbare faciliteiten binnen de organisatie: de aanwezige infrastructuur, intensiteit van de zorgrelatie en personeelsbezetting. 

In overleg met de verwijzer kan nagegaan worden of jullie WZC voldoet aan de zorgnoden en de nood aan veiligheidsomkadering van de persoon in kwestie.

In geval van moeilijkheden kan er in het zorgtraject beroep gedaan worden op terugvalposities. Er kunnen bijvoorbeeld kortdurende opnames gerealiseerd worden via de crisis- en time-out modules. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over andere terugvalposities zoals een langere (her)opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Waar nodig kunnen de juridische procedures opgestart worden om individuele voorwaarden aan te passen of om de opname in het WZC te beëindigen. 

Driehoek Nood aan zorg, risicoprofiel en vereiste veiligheidsomkadering