Wie helpt ons daarbij?

Wil je als woonzorgcentrum zorg bieden aan geïnterneerde ouderen, dan kan je naast de juridische partners, uiteraard ook rekenen op een professioneel netwerk van zorgpartners.

Net zoals bij een reguliere opname wordt het zorgteam samengesteld op basis van de specifieke zorgnoden, zowel met interne als externe partners. Denk maar aan het zorgteam, paramedische zorg, sociale dienst, pastorale zorg, forensische begeleiding,… Bij internering kan ‘risicobeheersing’ een opdracht zijn die door een of meerdere (bijkomende) partners moet worden opgenomen.

Door de samenwerking met partners
kunnen we specifieke situaties objectiever bekijken en aftoetsen met verschillende experts.

Is er ook financiële ondersteuning?

Op vandaag is er geen extra financiering voorzien voor de opname van een persoon met interneringsstatuut binnen een woonzorgcentrum. De financiering verloopt identiek als bij een reguliere opname op basis van zorggraad en personeelsbezetting.

Financiële ondersteuning opname geïnterneerde in woonzorgcentrum

Hoe kunnen we ons voorbereiden?

Aanpassen van een bestaande werking vraagt altijd om voldoende informatie. Hoe beter iedereen geïnformeerd is over de keuze om zorg te bieden aan ouderen met een interneringsstatuut, hoe beter men deze beslissing zal begrijpen en steunen. Dat geldt voor alle belanghebbenden, niet in het minst het personeel.

Een duidelijke communicatie over het waarom, de manier van aanpak, de impact op het personeel, hoe risico’s zullen worden beperkt... is dan ook cruciaal.

De voorbereiding van de teams – en dan vooral het team waarin de geïnterneerde terechtkomt – omvat alles van het in kaart brengen van bezorgdheden en verstrekken van specifieke informatie tot het aanleren van vaardigheden of omgangsmethodes. Daarbij staat het individueel karakter van de problematiek en de noden van de geïnterneerde uiteraard centraal.

Juiste kennis = kracht

Overtuigd?

Ben je overtuigd dat de zorg van geïnterneerden kan passen in het woonzorgcentrum? Lees dan meer over hoe alles in de praktijk in zijn werk gaat.