Het netwerk omvat experts in alle vakgebieden. Er kan zowel beroep gedaan worden op interne als externe professionals:

 • Psychiatrische opvolging
 • Therapeutische behandeling
 • Forensische risicobeheersing
 • Somatische opvolging en behandeling
 • Sociale en maatschappelijke contextbegeleiding
 • Behoud en verbetering van zelfzorg en functioneren
 • ...

Het netwerk wordt samengesteld op maat van de zorg voor de geïnterneerde oudere.

Door-
verwijzers

Er zijn verschillende gespecialiseerde forensische voorzieningen die als doorverwijzer optreden. Het aanbod is zeer gevarieerd (van high tot medium en low security-omgevingen en van residentiële tot ambulante zorg).

Ook de psychosociale diensten van de gevangenissen kunnen geïnterneerde personen aanmelden.

Justitiële partners

De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) wordt ingeschakeld wanneer het gerecht een interneringsmaatregel oplegt. De KBM beslist in welke zorgomkadering de geïnterneerde persoon verblijft en hoe lang de maatregel blijft gelden.

Bij de doorstroom naar een woonzorgcentrum wordt bovendien een justitieassistent aangesteld. De justitieassistent is vanaf dat moment de schakel tussen de geïnterneerde persoon, de KBM en het woonzorgcentrum voor:

 • begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de voorwaarden
 • toezicht en controle op de naleving van de geïndividualiseerde voorwaarden
 • coördinatie van de voorwaarden
 • communicatie met de betrokken partners
 • advies en bijsturing op momenten dat het traject moeilijk loopt

Mobiele equipe internering

De Mobiele Equipe Internering (vroeger gekend als ‘schakelteam’) helpt je als organisatie schakelen tussen de forensische en reguliere zorg. Ze staan je bij met screening, doorverwijzing en advies en helpen je met vragen over risico-inschatting, juridische procedures, de forensische sociale kaart,... Voor vragen of aanmeldingen kan je bij hen terecht.

Netwerk-
coördinatoren
internering

Bij de netwerkcoördinatoren internering kan je terecht voor algemene informatie over de zorgcircuits voor geïnterneerde personen. Ze faciliteren samenwerking tussen verschillende zorg-, justitie- en welzijnspartners en de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits.

Alle nodige expertise in de vorm
van een stevige steunpilaar

Overtuigd?

Ben je overtuigd om zorg te bieden aan geïnterneerden binnen het woonzorgcentrum?