Die afstemming gebeurt tijdens een intakegesprek. De bedoeling van dit gesprek is om een beeld te vormen van de oudere en de beweegredenen om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Dit is niet anders in het intakegesprek met een geïnterneerde oudere, maar bijkomend is de specifieke aandacht voor de forensische zorgnood. Denk maar aan  voorgeschiedenis, hervalrisico, verwachtingen, mogelijke richtingen en grenzen van een zorgtraject en de daaruit volgende voorwaarden die moeten worden opgenomen in het traject...

Na een intakegesprek hebben alle partijen een duidelijk beeld van hoe een samenwerking zou verlopen én of er kan worden overgegaan tot opname.

Een goede voorbereiding

Een opname moet altijd goed voorbereid worden. Bij de opname van een geïnterneerde oudere kan deze voorbereiding bijkomende acties omvatten, van informeren van en het vergroten van kennis bij het personeel tot het eventueel aanpassen van bepaalde werkwijzen op maat van de bewoner.

Communicatie is alles

Welke informatie kan je delen met welke partners?

Veiligheid voor alles

Uiteraard is veiligheid voor alle betrokken partijen één van de belangrijkste kwesties wanneer het gaat om zorg voor geïnterneerden. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkwijzen om de veiligheid te garanderen.

Wat als het fout loopt?

Als organisatie is het belangrijk om te weten welke opties er bestaan als er zich moeilijkheden zouden voordoen.

Partners

Weet dat je er nooit alleen voor staat, maar dat er een uitgebreid netwerk van partners voor je klaar staat.