Bij problemen kan beroep gedaan worden op crisis- en time-outmodules of kan een traject worden herroepen, herzien of geschorst. Bij een ernstig gevaar voor fysieke of psychische integriteit van derden kan worden overgegaan tot een voorlopige aanhouding.

Onderbreking van het traject

De crisis- en time-outmodule voorzien beiden een korte, tijdelijke, residentiële opvang in een psychiatrische zorgvoorziening met als doelstelling om de geïnterneerde persoon binnen de zorgverlening te houden en detentie te vermijden.

Doelstelling interneringsmaatregel = zorgverlening bieden en detentie vermijden

Crisismodule

Een crisismodule kan worden aangewend bij acute psychiatrische problemen die een intensieve begeleiding vereisen, die niet kan worden geboden in het woonzorgcentrum, maar wel binnen een low-security omgeving hanteerbaar zijn. Het hoofddoel is stabilisatie en eventueel heroriëntatie.

Meer info over de crisismodule vind je hier.

Time-out

Een time-out kan aangewezen zijn bij nood aan een korte onderbreking van de lopende zorg en/of de huidige zorgvoorziening. De time-outmodule wordt georganiseerd door de medium-security voorzieningen binnen de forensische zorg.

Meer info over de time-outmodule vind je hier.

Aanpassing van het traject

Als het zorgtraject moeilijk verloopt kan het nodig zijn dat de zorg of de veiligheidsmaatregelen worden opgeschaald of dat er voorwaarden aan het zorgtraject worden toegevoegd. Bij deze maatregelen ligt de beslissing bij de KBM.

Aanpassing van het traject opname geïnterneerde

Herziening

Bij een herziening wordt de uitvoeringsmodaliteit herbekeken, verscherpt of worden er voorwaarden toegevoegd.

Schorsing

Bij een schorsing wordt de geïnterneerde maximaal een maand opgenomen in de gevangenis of een FPC, waarna het traject wordt herroepen, herzien of verdergezet.

Voorlopige aanhouding

Een voorlopige aanhouding betekent voor de geïnterneerde een tijdelijke opsluiting ter bescherming van de maatschappij. Een voorlopige aanhouding vindt enkel plaats bij ernstig gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van derden. In dit geval wordt de geïnterneerde overgebracht naar de gevangenis of een FPC. Hierna volgt een verderzetting of schorsing van het traject.

Herroeping

Een herroeping betekent dat het traject in de desbetreffende voorziening wordt stopgezet.

Wat als...?

Als trajecten moeizaam verlopen, is er nood aan extra advies en ondersteuning. Op deze schakelmomenten is communicatie met de partners essentieel. De justitieassistent heeft een belangrijke rol in het mee zoeken naar de meest geschikte opties.