1

Wat is internering precies?

2

Waarom geïnterneerde ouderen in WZC?

3

Geïnterneerde ouderen in jouw WZC?

4

Hoe gaat het in zijn werk?

5

Wie kan jou daarbij helpen?

Je komt te weten hoe alles in z’n werk gaat en hoe woonzorgcentra een belangrijke maatschappelijke rol kunnen spelen bij de zorg voor geïnterneerde ouderen.

Wat is internering?

Een goede kennis van het begrip ‘internering’ is natuurlijk cruciaal. Wie zijn deze personen en welk traject hebben ze reeds doorlopen? We leggen het tot in de puntjes uit.

Internering is geen straf

Waarom geïnterneerde ouderen in WZC?

Ook personen met een interneringsstatuut kunnen op een bepaalde leeftijd nood hebben aan zorg. In die zorg hebben woonzorgcentra veel expertise en ervaring. Ontdek waarom de doorstroom naar een woonzorgcentrum daarom een goede optie kan zijn.

Waarom geïnterneerde ouderen in WZC?

Ook binnen jouw WZC?

Ontdek hier of (en hoe) ouderen met een interneringsstatuut ook in jullie woonzorgcentrum terecht zouden kunnen.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Goede afspraken maken goede vrienden. Verwachtingen afstemmen, opstellen van een actieplan, duidelijke communicatie, weten wat te doen als het fout loopt,… Deze en nog meer belangrijke stappen leiden tot een succesvolle doorstroom.

Je staat er niet alleen voor!

Woonzorgcentra die zorg bieden aan ouderen met een interneringsstatuut kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde partners.

Een geïnterneerde is meer dan een dader van feiten, maar ook een slachtoffer van zijn aandoening

Deze toolbox

Deze website werd ontwikkeld in de hoop dat ouderen met een interneringsstatuut de weg vinden naar een gepaste zorg.